Fidus Consulting - Usluge savjetovanja za uspjeh vašeg poslovanja - Rezervirajte termin za sastanak

Fidus Consulting

FIDUS CONSULTING obrt za usluge savjetovanja, vl. Darko Habek, osnovan 2018. godine,  je nastao iz činjenice da se vrlo malo konzultantskih agencija bavi pružanjem usluga malim poduzetnicima, obrtnicima te ostalim poduzetnicima koji pored računovodstvenog servisa nemaju još i osobu (pored vlasnika tj. direktora) zaduženu za kreiranje, realizaciju i praćenje financijske politike društva tj. obrta.Osim toga, današnje poslovanje zahtijeva od svakog poslovnog subjekta poznavanje svih vrsta bankarskih proizvoda kako bi se moglo voditi poslovanje na optimalan način. Dakle, odlazak u banku ili bilo koju drugu financijsku instituciju ne smije biti za poduzetnika noćna mora i opterećenje, već baš suprotno, odlazak u banku mora mu donijeti rješenje za njegove finacijske probleme, te na taj način osigurati financijsku stabilnost, a samim time i stabilnost poslovanja, te mogućnost razvoja. To znači da nam se možete obratiti za pomoć sa svim poslovnim problemima s posebnim naglaskom na rješavanje financijskih problema svih vrsta, od onih najsitnijih (svakodnevnih) do najsloženijih (razvojnih). 

Usluge

Izrada poslovnih planova i investicijskih studija
Izrada poslovnih planova i investicijskih studija za potrebe odobravnja kredita kod banaka i svih drugih kreditnih institucija
Svakodnevno financijsko savjetovanje
Svakodnevo savjetovanje u vezi vođenja financija (liste plaćanja, naplata potraživanja, provjera - analiza potencijalnih klijenata)
Pregovaranje s kreditnim institucijama
Savjetovanje u pregovaranju s kreditnim institucijama (po potrebi i odlazak u kreditnu instituciju s poduzetnikom)
Savjetovanje oko otkupa i prodaje potraživanja
Organizacija i provođenje aktivnosti oko otkupa i prodaje potraživanja svih vrsta (s izradom svih potrebnih dokumenata u vezi istog)
Kontrola namjenskog korištenja investicijskih sredstava
Kontrola namjenskog korištenja investicijskih sredstava (prema zahtjevu investitora ili kreditne institucije)
Ostale savjetodavne usluge prema zahtjevu klijenta
Fidus Consulting nudi i ostale različite stručne savjetodavne usluge prema zahtjevu klijenta

Vlasnik: Darko Habek

Vlasnik i osnivač obrta je Darko Habek diplomirani ekonomist iz Zagreba.

Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1986. godine na smjeru organizacija i upravljanje.

Odmah nakon toga, budući da je bio stipendista Sljemena, zapošljava se u Sljeme Sesvete, te kao pripravnik prolazi kroz većinu radnih mjesta u računovodstvu, financijama i analizi poslovanja. Nekoliko mjeseci je radio u odjelu pripreme rada gdje se upoznao s tehnološkim procesima u ovom vidu prehrambene industrije. Nakon završetka pripravništva, dobiva posao u posebnoj financijskoj službi koja je objedinjavala financije i financijsko poslovanje na razini cijelog sistema (sistem je bio koncipiran na način da je bio zaokružen proizvodni ciklus od proizvodnje stočne hrane, preko proizvodnje mesa, prerade mesa do distribucije i prodaje). Oko pola godine radio je kao rukovoditelj posebne financijske službe. S obzirom da se u proljeće 1989. godine nad vitalnim dijelovima Sljemena nadvila mogućnost stečaja, promijenio je zaposlenje te se zaposlio u tvornici sinter metala i alata Sintal u Zagrebu, na radnom mjestu rukovoditelja financijske operative. Osnovni zadatci na radnom mjestu su bili održavanje likvidnosti i solventnosti firme koja je imala preko 1000 zaposlenih djelatnika. Budući da je Sintal bio u sastavu sistema UNIS sa sjedištem u Sarajevu, oko godinu dana bio je član kreditnog odbora interne banke UNIS-a. Početkom rata 1992. godine prihvaća izazov rada u privatnoj firmi te postaje voditelj financija u Valcom computers d.o.o. Zagreb. U to vrijeme to je bila jedina hrvatska firma koja je proizvodila osobna računala. Komponente su se uvozile, a računala su se sastavljala u Zagrebu i prodavala diljem Hrvatske. S početkom pretvorbe društvenih poduzeća u privatna, firma Valcom computers je izradila software za praćenje otkupa dionica, pri čemu je Darko Habek bio glavni ekonomist u kreiranju programa tj. čitanju Zakona o pretvorbi i pisanju programa.

Na poziv osnivača prelazi u Štedbank š.k.z 1993. godine., koja se kasnije (1995. godine) pretvara u Štedbanku d.d. U Štedbanci je bio zaposlen u kreditnom odjelu na svim poslovima vezanim uz obradu, analizu i odobravanje kreditnih zahtjeva, uz poslove kontrole namjenskog korištenja kredita, uz poslove prisilne naplate, te ostale poslove vezane uz kreditno poslovanje.

U Credo banku d.d. je otišao 1998. godine, gdje je u zagrebačkoj poslovnici iste radio na kreditno-garancijskim poslovima svih vrsta.

Od 2000. godine je zaposlen u Gospodarsko-kreditnoj banci u Zagrebu, koja je 2009. prodana talijanskoj Veneto banci. U ovoj banci je radio u kreditnom sektoru na svim poslovima vezanim uz kreditno-garancijsku problematiku, poslove s HBOR-om i drugim državnim institucijama (ministarstva financija, poljoprivrede i turizma), poslove naplate, poslove namjenskog korištenja kreditnih sredstava. Isto tako je bio zadužen za interno i eksterno izvješćivanje prema upravi i raznim eksternim institucijama (HNB, ministarstva RH). Osim toga, prema potrebi radio je na pripremi dokumentacije za velike sudske sporove.

Od 2011. do 2018. godine je radio u odjelu platnog prometa (deviznog i kunskog) prvenstveno na poslovima transfera sredstava, te poslovima dnevnog, tjednog i mjesečnog izvješćivanja prema HNB za izvješća vezana uz platni promet.

Zašto Fidus Consulting?

Kad sam donio odluku da ću otvoriti konzultantsku agenciju (tada još nisam znao da će to biti obrt) ideja je bila da ću se u prvom redu baviti s davanjem poslovnih usluga svih vrsta, i to prvenstveno manjim poduzetnicima i obrtnicima, budući da je malo konzultanskih kuća koje se bave s malim poduzetnicima. A takvi mali podzetnici su u stvari generator društvenog razvitka. Oni djeluju i odlučuju jako brzo, prilagođavanju se potrebama i zahtjevima tržišta, i u stvatri su najelastičniji dio gospodarstva.

FIDUS CONSULTING vl. Darko Habek, je također, mali poduzetnik, u stvari obrt.

Zašto bi se mali poduzetnik obratio obrtu FIDUS CONSULTING i što može očekivati?

Dakle, ako vi kao mali poduzetnik/obrtnik, imate bilo kakav problem iz sfere financija, ako imate problema sa svojom poslovnom bankom, svojim poslovnim partnerima, ako imate potrebe i želje za proširenjem poslovanja, u FIDUS CONSULTING uvijek možete doći s povjerenjem, iznijeti svoje probleme i dobiti kvalitetan savjet odnosno uslugu. Budite uvjereni da ćete biti pozorno saslušani od strane osobe koja ima iza sebe preko 30 godina radnog iskustva u rješavanju svih vrsta poslovnih problema, naročito onih vezanih uz financije i bankarstvo.

Ako vam je potreban poslovni plan ili investicijska studija za vaš poslovni pothvat, možemo izraditi sve to prema standardima propisanim od poslovnih banaka odnosno HBOR-a. Svu potrebnu dokumentaciju u vezi s investicijom (ispunjavanje raznih obrazaca kreiranih od strane  banaka), ishođenje z.k. izvadaka za nekretnine, te ostale administrativne poslove koji su vezani uz investiciju, a prema zahtjevima banaka, s povjerenjem možete prepustiti FIDUS CONSULTING-u. U koliko se ugovori takav aranžman, možemo, u vaše ime i za vaš račun, voditi pregovore s financijskim institucijama sve do potpisivanja ugovora.

U slučaju da ne budete odmah mogli dobili odogor na vaše pitanje, FIDUS CONSULTING tj. vlasnik Darko Habek, će se o vašem problemu informirati kod eksperata za tu djelatnost,  te  će vam u  najkraćem mogućem roku odgovoriti, odnosno predložiti neko rješenje.

Što se tiče otkupa potraživanja, u vaše ime i za vaš račun FIDUS CONSULTING može pregovarati s institucijom koja prodaje potraživanje, s vlasnikom nekretnina te ostalim relevantnim osobama u tom krugu.

Trebate brzo i efikasno rješenje poslovnog problema?

Što naši klijenti kažu o nama?

Ovo je novi konzultant, ali samo službeno, ako promatramo datum osnivanja obrta. Inače, mi je D. Habek, osobno poznat već dvadesetak godina, iz rada u nekoliko banaka. Uvijek konkretan, u svojim izjavama, u procjenama realan. Za mene kao poduzetnika prvi susret s njim je bio vrlo indikativan – savjetovao mi je da odustanem od svoje poslovne ideje jer će me ista upropastiti. Najprije sam se ljutio na njega, a danas sam mu vrlo zahvalan – naime u svojem drugom projektu sam potpuno uspio.

Mogu samo reći jedno o FIDUS CONSULTINGU, odnosno o njegovom vlasniku Darku Habek: na prvom sastanku u vezi s rješavanjem problema u mojoj firmi nije obećao ništa, osim činjenice da će u najkraćem mogućem roku pokušati pronaći rješenje (radilo se o potrebi refinanciranja). Nakon dostave podataka postavio je „milijun“ pitanja i na taj način me pripremio za susret s mojom poslovnom bankom. Čak je na prvi sastanak otišao sa mnom. Nakon toga je pomogao srediti svu potrebnu dokumentaciju za banku,  pa smo relativno brzo (za cca 3 tjedna) uspjeli realizirati refinanciranje svih postojećih kredita u jedan novi pod puno povoljnijim uvjetima. Danas se bavim sa svojom proizvodnjom, i ne razmišljam previše o financijama. A kad se pojavi neki manji problem javim se u FIDUS CONSULTING i u vrlo kratkom vremenu on je rješen.

Ja sam mali obrtnik koji se bavi izradom metalne galanterije. U jednom trenutku sam dobio velike narudžbe i nisam imao novca za nabavku sirovina, a naručitelj mi nije mogao dati avans za materijal. Od prijatelja sam saznao za FIDUS CONSULTING gdje su mi vrlo brzo, uz dogovor s dobavljačem raznih vrsta profilnog željeza, osigurali potrebne količine i vrste pa sam za 30 dana mogao isporučiti veću količinu naručenih artikala. Naplata je bila odmah, a ja sam mogao ispoštovati svoju obvezu prema dobavljaču. Svega toga ne bi bilo da nije bilo posredovanja Darka Habek iz FIDUS CONSULTING. Bez obzira što posao sada ide bez problema, barem dva puta mjesečno gdin Habek i ja popričamo o mojoj financijskoj situaciji. A što se tiče cijene usluga, mogu reći da je izuzeto korektna.

Kontakt

Adresa
Kralja Držislava 4/II, 10000 Zagreb
Telefon
+385 91-5444-177
Email
darko@fidus-consulting.hr